Quyết định phân công cán bô, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 24/ QĐ-TgPTCS                                          Sảng Tủng, ngày 05 tháng 8 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH V/v…

Báo cáo giáo dục Tiểu học tháng 3/2016

      PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Số: 09/ BC-TrPTCS                    Sảng Tủng, ngày 28 tháng 3  năm 2016

Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM năm 2016

Giải bóng chuyền chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/2016 Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng các hoạt động TDTT trong các cơ quan hành chính…
IMG_1633

Ngày hội chạy Olimpic vì sưc khỏe toàn dân năm 2016

TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2016 Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò,…

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II/ 2016

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Số: 02/KH – TrPTCS                                          Sảng Tủng, ngày 04 tháng 3 năm 2016   KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM…

Kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 10/ KH – TrPTCS                             Sảng Tủng,…