IMG_1633

Ngày hội chạy Olimpic vì sưc khỏe toàn dân năm 2016

TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2016 Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò,…