Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II/ 2016

Tháng Ba 24, 2016 10:20 sáng

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

         Số: 02/KH – TrPTCS                                          Sảng Tủng, ngày 04 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 VÀ QUÝ II NĂM 2016

 

 

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015- 2016 và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” việc “Nói đi đôi với làm”.

Trường PTCS Sảng Tủng xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II năm 2016 cụ thể như sau:

  1. CÔNG TÁC THAM MƯU.
  2. Nhiệm vụ tháng 3/ 2016.

– Tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về công tác vận động và duy trì sĩ số học sinh hàng ngày trên lớp, xử lý dứt điểm việc học sinh tảo hôn trong năm học.

– Tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nghị quyết về công tác giáo dục giai đoạn 2015 – 2020.

– Đưa văn hóa truyền thống các trò chơi dân gian vào nhà trường.

– Mở 2 lớp (Khèn Mông, dân ca dân vũ tại nhà trường).

– Làm vườn rau xanh cho học sinh sinh nội trú chăm sóc, tổ chức các hoạt động trong nhà trường nhằm giáo dục kĩ năng sống cho các em học sinh hàng ngày.

– Tổ quản sinh thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo giúp đỡ các em học sinh sắp xếp gọn gàng phòng lưu trú đi vào hoạt động có nề nếp.

– Trang trí lớp học tạo mội trường học tập thân thiện với học sinh (Kể cả các điểm trường), tính vào điểm thi đua cuối năm học.

– Các câu lạc bộ trong nhà trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và triển khai thực hiện có hiệu quả lĩnh vực mình phụ trách.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho các em học sinh, võ cổ truyền,…

– Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3/2016; 26/3/2016. cử đội bóng chuyền tập luyện để giao lưu với các đơn vị kết nghĩa. Đội văn nghệ tập luyện để biểu diễn chào mừng Đại hội hội liên hiệp phụ nữ điểm tại xã Sảng Tủng.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường tại Sà Phìn chiều ngày 10/3/2016.

– Thực hiện tốt Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo công tác giáo dục xã Sảng Tủng.

– Tổ chức các cuộc thi theo chỉ đạo “Học sinh có năng khiếu cấp trường” “ Tổ chức giao lưu Tiếng việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số theo cụm trường.

– Tổ chức làm đường liên thôn từ thôn Sảng Tủng B đi Cáo Chứ Phìn trong việc Xây dựng nông thôn mới (UBND xã trưng tập)

– Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch chạy chương trình trong thời gian học sinh nghỉ tránh rét kịp tiến độ chương trình.

  1. NHIỆM VỤ QUÝ II/ 2016.

– Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các khối lớp làm tốt công tác vận động, duy trì sĩ số học sinh từ trường chính đến các điểm trường.

– Chỉ đạo giáo viên trong toàn trường kèm cặp giúp đỡ những học sinh yếu kém, bồi dưỡng những học sinh giỏi, tạo điều kiện cho các em được giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

– Đối với lớp 5 yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tăng cường bồi dưỡng cho các em học sinh kiến thức để các em dự xét tốt nghiệp HTCTTH tiếp tục học lên THCS năm học 2016 – 2017 đạt 100%.

– Tăng cường công tác thanh kiểm tra về chất lượng giảng dạy của giáo viên, về tiến độ chương trình, năng lực Sư phạm của từng giáo viên.

– Ra Quyết định thành lập hội đồng ra đề và khảo sát học sinh cuối năm, ra đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2015 -2016 phù hợp với đối tượng học sinh, phân công chéo việc coi, chấm kiểm tra cuối năm, bàn giao chất lượng cuối năm.

– Tiếp tục đổi mới công tác quản lý chủ động trong việc “cụ thể hóa phân phối chương trình học tập của học sinh phù hợp với từng lớp học cụ thể, đảm bảo yêu cầu giáo dục học sinh Tiểu học, THCS và yêu cầu nhiệm vụ quy định trong chương trình học”.

– Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, “ba công khai”, kiểm định chất lượng,… Phát triển đội ngũ, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, thực hiện hồ sơ sổ sách, thống kê số liệu, báo cáo.

– Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.

– Thực hiện tốt Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và hướng dẫn của Sở; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

– Tích hợp nội dung giáo dục qua các môn học và các hoạt động giáo dục, các hoạt động trên lớp và ngoài giờ lên lớp. Triển khai việc tổ chức giảng dạy và thực hành môn Đạo đức và giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua gắn việc học lý thuyết với thực hành, rèn luyện các hành vi đạo đức qua việc học tập và giao tiếp hàng ngày với bạn bè và người xung quanh với sự giúp đỡ của giáo viên và phụ huynh và thông qua các sự kiện, tình hình thời sự trong xã hội, trong nước và quốc tế.

– Làm tốt công tác thi đua khen thưởng cuối năm học cho giáo viên và học sinh để động viên khen thưởng kịp thời đúng người,đúng việc.

– Xét Hoàn thành chương Tiểu học, thi tốt nghiệp lớp 9 theo kế hoạch.

– Nhận xét đánh giá về hồ sơ sổ sách của giáo viên, học sinh, hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách cuối năm học.

– Bàn giao chất lượng học sinh giữa các lớp với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong năm học 2016 – 2017 theo chỉ đạo.

– Xây dựng kế hoạch cụ thể tu sửa cơ sở vật chất như tu sửa nhà lưu trú học sinh, nhu cầu bàn ghế… chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2016 – 2017.

– Họp phụ huynh học sinh triển khai về nhu cầu SGK, vở viết trang thiết bị đồ dùng học tập năm học 2016 – 2017, việc gom học sinh lớp 3 tại các điểm trường về trường chính nếu CSVC đảm bảo.

III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP.

  1. Nhiệm vụ tháng 3/ 2016.

– Phối hợp với TTHTCĐ, Đoàn xã, văn hóa xã đưa văn hóa truyền thống vào nhà trường, mở 2 lớp (Múa khèn Mông, Hát ru, dân ca Mông) và mời các nghệ nhân tại địa phương giảng dạy. Đưa các trò chơi dân gian vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

– Phối hợp với cán bộ phụ trách xóm làm tốt công tác tuyên truyền vận động, duy trì sĩ số học sinh hàng ngày trên lớp.

– Kết hợp cùng BCH đoàn xã tổ chức ngày chạy vì sức khỏe toàn dân, tổ chức giao lưu Bóng chuyền chào mừng ngày 26/ 3/ 2016.

– Phối hợp với BCH công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý ngày giờ công của cán bộ, giáo viên, nhân viên, việc chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường.

– Kết hợp cùng Ban quản sinh quản lý việc nấu ăn, quản lý chế độ học sinh đảm bảo đúng chế độ hàng ngày theo quy định.

  1. Nhiệm vụ quý II/ 2016.

Phối hợp với trường Mầm non, trung học cơ sở bàn giao, nghiệm thu chất lượng giáo dục Mầm non 5 tuổi lên lớp 1, bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 HTCTTH lên học THCS năm học 2016 – 2017.

– Phối hợp với trường MN tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Đại hội hội liên hiệp phụ nữ điểm tại xã Sảng Tủng.

– Phối hợp với hội khuyến học xã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, gặp mặt, tuyên dương học sinh, giáo viên giỏi năm học 2015 -2016.

– Phối hợp với đoàn xã tuyên truyền Luật bầu cử HĐND các cấp, Phối hợp với văn hóa xã thành lập các đội văn nghệ xung kích chào mừng bầu cử Đại biểu HĐND các cấp.

– Phối hợp với các đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền về công tác thi và tuyển sinh các cấp. Các chế độ chính sách cho năm học 2016 -2017.

– Phối hợp với các đoàn thể rà soát hộ nghèo, cận nghèo lập danh sách học sinh được hưởng các loại chế độ của huyện, tỉnh, Trung ương theo quy định.

  1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG.
  2. Nhiệm vụ tháng 3/ 2016.

– Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ trách xóm làm tốt công tác vận động, duy trì sĩ số học sinh đến trường đầy đủ.

– Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Đội TNTPHCM làm tốt công tác đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi, giải trí thu hút các em học sinh đến trường.

– Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, kém theo kế hoạch. Tiếp tục giúp đỡ giáo viên hạn chế về năng lực chuyên, giáo viên hợp đồng để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Chỉ đạo chuyên môn tổ chức thao giảng kỳ II theo kế hoạch, bồi dưỡng đội tuyển học sinh có năng khiếu khối 3,4,5 dự thi cấp huyện đạt kết quả.

– Tổ chức thi giao lưu Tiếng việt cấp huyện theo cụm trường năm học 2015 -2016.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường môn Tiếng việt lớp 1 CGD theo kế hoạch tại trường Sủng Là, Lũng Thầu.

  1. Nhiệm vụ quý II/ 2016.

Thực hiện tốt tiến độ chương trình kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016 theo quy định.

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm.

–  Cử cán bộ, giáo viên tham gia bầu cử đại biểu HĐND xã (UBND xã triệu tập).

– Thành lập các hội đồng ra đề, thẩm định, coi chấm, bàn giao, nghiệm thu cuối năm học, xét HTCTTH.

– Xét hoàn thành CTTH đối với học sinh lớp 5, xét tốt nghiệp lớp 9 theo chỉ đạo.

– Xây dựng hồ sơ giúp các em học sinh hoàn thành lớp 9 vào học THPT.

– Đánh giá xếp loại công chức, viên chức, xét thi đua khen thưởng cho giáo viên, học sinh. Bình xét xếp loại các danh hiệu cho cá nhân, tập thể trong năm học.

– Tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2016 -2017.

– Họp phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa, vở viết đồ dùng dạy học năm học 2016 – 2017.

– Tổ chức đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên gửi danh sách giáo viên hoàn thành công tác bồi dưỡng thường lên phòng theo quy định.

– Rà soát học sinh con hộ nghèo được hưởng các chế độ của nhà nước đảm bảo đúng đối tượng năm học 2016 -2017.

– Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2016 -2017 theo quy định.

– Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm khối lớp 1 công nghệ dạy chương trình hết tuần 35 theo quy định.

– Xây dựng kế hoạch công tác hè và công tác chuẩn bị cho năm học 2016 -2017.

– Cử cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng hè 2016 do cấp trên tổ chức.

Xây dựng kế hoạch chuyển học sinh lớp 3 từ các điểm trường về trường chính năm học 2016 -2017 nếu CSVC đảm bảo.

Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II/ 2016 của trường PTCS Sảng Tủng./.

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT;

– TTr UBND xã;                                                                                        

– BGH, CM trường;       

– Lưu BGH;

 

                                                                                            Ma Văn Dương