Liên hệ

Trường PTCS Sảng Tủng

Địa chỉ: Xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Ma Văn Dương
Điện thoại: 0988685280

Email: ptcssangtung.dv@hagiang.edu.vn